Menu

O Općini Tar Vabriga

Tar i Vabriga - dva mjesta - jedno naselje. Danas su Tar i Vabriga, šireći se jedan prema drugome, postali jedno naselje, dijeli ih tek prometnica Pula - Trst. Povijesno bi bilo točnije reći - tri naselja: Tar, Frata, Vabriga, no Frata je već južno predgrađe Tara.

U sastavu općine nalazi se 6 naselja (stanje 2006), to su: Frata, Gedići, Perci, Rošini, Tar (Torre) i Vabriga (Abrega).

U prošlosti su to bile tri župe, tri zvonika, tri crkve: Sv. Martina, Sv. Mihovila, Sv. Antona. Tarčani, Vabrižani i mještani okolnih naselja (Perci,Grdići, Rošini) umješno su sebi izabrali mjesto za svoje bivstvovanje.

Plodna je to visoravan (112 metara nadmorske visine), koja se s jugozapada blago spušta ka suncu i moru, a sa sjeverne stane strmo ka ušću rijeke Mirne. Prekrasan je to vidikovac: na sjeveru Novigrad, a na jugu Poreč. Za vedrijeg vremena vide se Alpe, a s tarskog zvonika pogled seže i do zvonika Sv. Marka u Veneciji, koji mu je sučelice, s onu stranu Jadrana.

Općina je ustrojena 12.12.2006. godine, izdvajanjem iz sastava grada Poreča.

Gospodarstvo Tara-Vabrige vezano je uglavnom uz turizam, kako uz iznajmljivanje privatnog smještaja tako uz turističko naselje Lanterna udaljeno 3 km. Ribarstvo i ugostiteljstvo su na drugom mjestu zastupljenosti, a ljudi su se sve više počeli baviti poljoprivredom i maslinarstvom.

Na tom mikro-prostoru kao da je sublimirana sva povijest: jasno vidljivi tragovi stopa dinosaurusa, stari šezdesetak milijuna godina, otkrivene kosti i kljove mamuta, gradine pretpovijesnih ljudi. Podno Tara i Vabrige, u Červaru i Larunu, i danas se vrše arheološka iskapanja. Na svijetlo dana izlaze rimske ville rusticae, uljare, ladanjske vile patricija i carskih obitelji, "tvornice" amfora, potopljene luke i gatovi.

U župnoj crkvi Sv. Martina u Taru, bogatoj prelijepim palama i skulpturama svetaca, ljeti se održavaju koncerti klasične glazbe. Ta je crkva proširena i obnovljena početkom 19. stoljeća u spomen dolaska pape u obližnju Tarsku valu. O tome svjedoči kameni latinski natpis na zabatu iznad ulaznih vratiju crkve: NJEGOVA SVETOST PAPA PIO VII. BIO JE U LUCI TARSKE VALE 13. I 14. KOLOVOZA 1800. U crkvi Blažene Djevice Marije u Vabrigi dvije su slike majstora Zorzi Venture iz 1602. godine. Fratu krasi romanički zvonik iz 13. stoljeća.

Radno vrijeme:

svaki radni dan od 07:00h do 15:00h / pauza od 10:00h do 10:30h

Uredovno vrijeme sa strankama:

ponedjeljak od 07:30h do 10:00h

srijeda od 11:30h do 13:30h

četvrtak od 07:00h do 10:00h