REKONSTRUKCIJA ROTORA U NASELJU GEDIĆI, K.O. FRATA – PONUDA vlasnicima/suvlasnicima nekretnina za sporazumno rješavanje pitanja stjecanja prava vlasništva na nekretninama u svrhu rekonstrukcije rotora

14.02.2017.

Županijska uprava za ceste Istarske županije – ustanova za upravljanje županijskim i lokalnim cestama, sukladno čl. 30. stavku 1. podstavku 1. i članku 32. Zakona o izvlaštenju i određivanju naknade ( RH, br. 74/14. – dalje u tekstu: Zakon) objavljuje Ponudu vlasnicima/suvlasnicima nekretnina za sporazumno rješavanje pitanja stjecanja prava vlasništva na nekretninama u svrhu  rekonstrukcije rotora u naselju Gedići, k.o. Frata.

Pozivaju se vlasnici/suvlasnici nekretnina da radi sporazumnog rješavanja pitanja stjecanja prava vlasništva i zaključivanja kupoprodajnih ugovora pristupe u roku od 15 dana od dana objave ove ponude odnosno najkasnije do 28.2.2017. godine i to u Jedinstveni upravni odjel Općine Tar-Vabriga-Torre-Abrega, Istarska 8, 52465 Tar, svaki radni dan u terminu od 7,00 do 14,00 sati ili se obrate pisanim putem na istu adresu odnosno telefonom na broj 052/443-120 te na e-mail adresu: m.zupancic@tar-vabriga.hr.

Ponuda vlasnicima za potpuno izvlaštenje rotor Gedići

Virtualna šetnja

Događaji