POZIV ZA 48. sjednicU Općinskog vijeća Općine Tar-Vabriga-Torre-Abrega

17.03.2017.

koja će se održati u Općinskoj vijećnici u Taru, Istarska 8,  u ČETVRTAK, 23. ožujka 2017. godine u 19,00 sati.

Poziv VIJEĆE

MATERIJALI

Virtualna šetnja

Događaji