PONOVNA JAVNA RASPRAVA O PRIJEDLOGU IZMJENA I DOPUNA URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA TAR-VABRIGA-FRATA

17.07.2017.

Javna rasprava provest će se u trajanju od 8 (osam) dana od  24.07.2017. godine do 31.07.2017. godine.

Javno izlaganje Prijedloga izmjena i dopuna Urbanističkoga plana uređenja Tar-Vabriga-Frata održati će se u sjedištu Općine Tar-Vabriga-Torre-Abrega, Istarska 8, I kat – Vijećnica, 52465 Tar, dana 26.07.2017. godine – srijeda, u 17:00 sati.

Obavijest o održavanju ponovne javne rasprave

TEKSTUALNI DIO

NAMJENA

PROMET

TK_PLIN

ELEKTROENERGETIKA

VODA_ODVODNJA

UVJETI KORIŠTENJA

UVJETI KORIŠTENJA-2

NACIN GRADNJE

OBRAZLOZENJE

Virtualna šetnja

Događaji