PLAN PRIJMA NA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA U OPĆINU TAR-VABRIGA-TORRE-ABREGA ZA 2017. GODINU

14.02.2017.

Plan prijima Općina Tar 2017-stručno osposobljavanje.odt

Virtualna šetnja

Događaji