OBAVIJEST OBVEZNICIMA POREZA NA NEKRETNINE

19.06.2017.

Jedinstveni upravni odjel Općine Tar-Vabriga-Torre-Abrega ovim putem Poziva sve vlasnike i korisnike nekretnina na području Općine Tar-Vabriga-Torre-Abrega da, radi ustrojavanja i vođenja Evidencije o nekretninama i poreznim obveznicima plaćanja poreza na nekretnine te radi pravilnog utvrđivanja činjenica  bitnih za donošenje rješenja o porezu na nekretnine i zaduživanja obveznika plaćanja poreza, najkasnije do 31. srpnja 2017. godine dostave podatke o nekretninama i poreznim obveznicima koristeći priložene obrasce, posebno za svaku adresu nekretnine odnosno katastarsku česticu.

Dopis OBVEZNICIMA

Obrazac za NEIZGRAĐENO GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE

Obrazac za STAMBENI PROSTOR

Obrazac za POSLOVNI PROSTOR

 

Virtualna šetnja

Događaji