JAVNI NATJEČAJ ZA PRIJAM U SLUŽBU – OBAVIJEST o održavanju provjere znanja i sposobnosti kandidata

02.05.2017.

Sukladno članku 20., st.4., a u svezi članka 22., st.1., Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08. i 61/11.), Povjerenstvo za provedbu natječaja objavljuje sljedeću  obaviejst o održavanju provjere i znanja i sposobnosti kandidata u ponedjeljak, 08. svibnja 2017. s početkom u 08,00 sati na adresi Tar, Istarska 8, u Općinskoj vijećnici.

Obavijest testiranje REFERENT za računovodstvo, financije i imovinu

Virtualna šetnja

Događaji