NATJEČAJ ZA PRIKUPLJANJE PRIJEDLOGA ZA DODJELU PRIZNANJA OPĆINE TAR-VABRIGA-TORRE-ABREGA U 2017. godini

20.04.2017.

Prijedlozi se podnose u pisanom obliku i zatvorenoj omotnici, od dana objave javnog poziva, pa do zaključno 20. svibnja 2017. godine, na adresu:

OPĆINA TAR-VABRIGA-TORRE-ABREGA – ODBOR ZA DODJELU PRIZNANJA, Istarska 8, TAR

s naznakom „ZA PRIZNANJE OPĆINE TAR-VABRIGA-TORRE-ABREGA – NE OTVARATI“.

Prijedlozi dostavljeni na drugačiji način, prijedlozi s nepotpunim obrazloženjem, bez dokaza i nepotpisani te prijedlozi dostavljeni izvan roka neće se razmatrati.

Dodatne informacije mogu se dobiti na broj telefona 052/443-120.

Natječaj

Virtualna šetnja

Događaji