NATJEČAJ za prijam VJEŽBENIKA u Jedinstveni upravni odjel Općine Tar- Vabriga-Torre-Abrega

09.03.2017.

radi osposobljavanja za obavljanje poslova Stručni suradnik za komunalni sustav, prostorno uređenje i gradnju, u službu na određeno vrijeme, u trajanju vježbeničkog staža (12 mjeseci) – 1 izvršitelj/ica.

Natječaj je objavljen u Narodnim novinama (NN. br. 20/2017) od 08.03.2017.g.

Natječaj za prijam vježbenika NN

Sukladno članku 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 86/08 i 61/11), objavljuje se opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata i iz kojeg područja te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za tu provjeru.

Upute i podaci kandidatima

Virtualna šetnja

Događaji