Natječaj za dodjelu javne i druge površine za postavljanje štandova na javnim i drugim površinama na području Općine Tar-Vabriga-Torre-Abrega

23.03.2017.

Pismena ponuda predaje se na obrascu kojeg se može podignuti (bez naknade) u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Tar-Vabriga-Torre-Abrega svakim radnim danom od 07,00 sati do 15,00 sati.

Ponude se u zatvorenoj koverti dostavljaju Općini Tar-Vabriga-Torre-Abrega, Istarska 8, 52465 Tar, uz naznaku – Komisija za poslovne prostore i javne površine – ne otvaraj – ponuda za štandove. Ponude se dostavljaju od dana objave natječaja 23.03.2017 zaključno do 30.03.2017. do 12:00 sati,  bez obzira na način dostave ponude.

N A T J E Č A J

Virtualna šetnja

Događaji