NATJEČAJ ZA DAVANJE U ZAKUP DIJELA ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU OPĆINE TAR-VABRIGA-TORRE-ABREGA ZA OBAVLJANJE SPORTSKE DJELATNOSTI

23.06.2017.

 

Ponude se u zatvorenoj koverti dostavljaju Općini Tar-Vabriga-Torre-Abrega, Istarska 8, 52465 Tar, uz naznaku – ne otvaraj – ponuda za zakup zemljišta. Ponude se dostavljaju  od dana objave natječaja (23.06.2017. godine) zaključno do 30.06.2017. godine u 12,00 sati, bez obzira na način dostave.

Natječaj za davanje u zakup dijela zemljišta

Virtualna šetnja

Događaji