LJETNI KAMP POREČ 2017.G. – UPISI U TIJEKU – SUFINANCIRANJE OD STRANE OPĆINE TAR-VABRIGA-TORRE-ABREGA

17.05.2017.

17506

Poštovani roditelji djece u dobi od 5. do 14. godine života!

 

Ovim Vas putem obavještavamo da su u tijeku upisi za Ljetni kamp Poreč 2017.g. Pravo upisa imaju i djeca s prebivalištem na području naše Općine, a isti, sukladno Zaključku Općinskog načelnika, KLASA: 551-06/17-01/1, URBROJ: 2167/08-01/01-17-28, ostvaruju i pravo na sufinanciranje u iznosu od 900,00 kuna!

Upisi se provode na sljedeći način:

  1. putem on line upisnice na  www.porec.hr – https://goo.gl/forms/4x6d1uIfd6a97PlB2 (ONLINE UPISNICA)

–              I. i II. smjena od 12.5. do 20.6.,

–              III. i IV. smjena od 12.5. do 10.7.,

pri čemu su roditelji dužni priložiti skeniranu osobnu iskaznicu za oba roditelja te  izvod iz matice rođenih ili drugi dokument iz kojeg je vidljivo prebivalište djeteta, na mail adresu ljetni.kamp@porec.hr

  1. u prostoru Ljetnog kampa Poreč na Gradskom kupalištu, subotom od 20.5. do 17.6., od 12,00 do 16,00 sati.  
  2. u Dječjem vrtiću „Radost“,  Rade Končara 7,  utorkom  od 16.5. do 30.5. od 14,00 do 17,00 sati, te
  3. u Osnovnoj školi Poreč, Karla Huguesa 7,  četvrtkom  od 18.5. do 1.6. od 11,00 do 16,00 sati.

Prilikom neposrednog upisa djeteta u Kamp roditelji su dužni dati na uvid svoje osobne iskaznice, te izvod iz matice rođenih ili drugi dokument iz kojeg je vidljivo prebivalište djeteta.

Uplate roditelja za boravak djece u Kampu potrebno je izvršiti prije početka rada Kampa.

Detaljnije informacije moguće je dobiti, osim na besplatni telefon 0800404400, na telefon Grada Poreča-Parenzo broj 052/451-099, interno 1305 (Ira Kocijančić), u Upravnom odjelu za društvene djelatnosti, socijalnu skrb i zdravstvenu zaštitu.

Vaša Općina Tar-Vabriga-Torre-Abrega

Virtualna šetnja

Događaji