KONAČNI REZULTATI ZA IZBOR OPĆINSKOG NAČELNIKA I ČLANOVA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE TAR-VABRIGA-TORRE-ABREGA

25.05.2017.

Na osnovi članka 86. te članaka 101. i 102. stavka 1. Zakona o lokalnim izborima (“Narodne novine”, broj 144/12 i 121/16, u daljnjem tekstu: Zakon), nakon provedenih lokalnih izbora 21. svibnja 2017., Općinsko izborno povjerenstvo Općine Tar-Vabriga – Torre-Abrega dana 25. svibnja 2017. objavljuje sljedeće:

KONAČNI REZULTATI IZBORA

Virtualna šetnja

Događaji