JAVNI NATJEČAJ ZA UDRUGE (za financijske potpore programima i projektima udruga koji se financiranju iz Proračuna Općine Tar-Vabriga-Torre-Abrega) za 2017. godinu

23.01.2017.

Prijave se dostavljaju osobno ili putem pošte na adresu: OPĆINA TAR-VABRIGA-TORRE-ABREGA, ISTARSKA 8, 52465 TAR-TORRE, najkasnije do 21.02.2017. godine, s naznakom: JAVNI NATJEČAJ – NE OTVARAJ.

Javni natječaj

OSNOVNI PODACI

PODACI O PROGRAMU-PROJEKTU

Obrazac Proračuna

Obrazac Izvješća

Virtualna šetnja

Događaji