javni natječaj za prijam vježbenika u Jedinstveni upravni odjel na radno mjesto – stručni suradnik za komunalni sustav, prostorno uređenje i gradnju – 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme u trajanju vježbeničkog staža (12 mjeseci)

04.04.2017.

Na temelju članka 85. i 86. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08 i 61/11.), a nakon provjere znanja i sposobnosti u postupku prijama u službu vježbenika u Jedinstveni upravni odjel na radno mjesto “stručni suradnik za komunalni sustav, prostorno uređenje i gradnju“ – M/Ž – 1 izvršitelj/ica, na određeno vrijeme u trajanju vježbeničkog staža (12 mjeseci), po javnom natječaju objavljenog dana 08. ožujka 2017. godine na web stranicama Općine Tar-Vabriga-Torre-Abrega http://tar-vabriga.hr i u Narodnim novinama (NN 20/17), Povjerenstvo za provedbu natječaja utvrđuje sljedeću RANG LISTU kandidata.

RANG LISTA

 

Virtualna šetnja

Događaji