Javni natječaj za prijam u službu

19.04.2017.

 Općina Tar-Vabriga-Torre-Abrega objavljuje Javni natječaj za prijam u službu na sljedeća radna mjesta:

  1.  Stručni suradnik za komunalni sustav, prostorno uređenje i gradnju – 1 izvršitelj/ica, na neodređeno vrijeme
  2.  Referent za računovodstvo, financije i imovinu – 1 izvršitelj/ica, na neodređeno vrijeme

Natječaj je objavljen u Narodnim novinama (NN. br. 38/17) od 19.04.2017.g.

Javni natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme

Sukladno članku 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ( NN 86/08 i 61/11), objavljuje se opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata i iz kojeg područja te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za navedenu provjeru.

Upute i podaci – Stručni suradnik za komunalni sustav, prostorno uređenje i gradnju

Upute i podaci – Referent za računovodstvo, financije i imovinu

 

Virtualna šetnja

Događaji