JAVNI NATJEČAJ ZA PRIJAM U SLUŽBU – RANG LISTA KANDIDATA

08.05.2017.

Na temelju članka 85. i 86. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08 i 61/11.), a nakon provjere znanja i sposobnosti u postupku prijama u službu u Jedinstveni upravni odjel na radno mjesto “Referent za računovodstvo, financije i imovinu“ –  1 izvršitelj/ica, na neodređeno vrijeme, po javnom natječaju objavljenog dana 19. travnja 2017. godine na web stranicama Općine Tar-Vabriga-Torre-Abrega http://tar-vabriga.hr i u Narodnim novinama (NN 38/17), Povjerenstvo za provedbu natječaja utvrđuje sljedeću Rang listu.

Rang lista

Virtualna šetnja

Događaji