Javni natječaj za dodjelu javne površine za postavljanje ugostiteljske radnje za vrijeme održavanja zabavnih manifestacija i pučke fešta

16.05.2017.

Na temelju Odluke o određivanju javnih i drugih površina za prodaju robe izvan prostorija i za pružanje ugostiteljskih usluga izvan poslovnih prostorija i prostora ugostitelja na području Općine Tar-Vabriga-Torre-Abrega (“Službeni glasnik Općine Tar-Vabriga-Torre-Abrega” broj 02/16 – pročišćeni tekst i 1/17),  Pravilnika o korištenju javnih površina (“Službeni glasnik Općine Tar-Vabriga-Torre-Abrega” broj 03/08, 04/10 , 07/11 i 06/13) i Zaključka Načelnika Općine Tar-Vabriga-Torre-Abrega, KLASA: 370-01/17-01/6,  UR.BROJ: 2167/08-01/01-17-2 od 12.05.2017. godine, Komisija za poslovne prostore,  javne površine i promet nekretnina Općine Tar-Vabriga-Torre-Abrega (u daljnjem tekstu: Komisija), raspisuje Javni natječaj za dodjelu javne površine za postavljanje ugostiteljske radnje za vrijeme održavanja zabavnih manifestacija i pučke fešta (u daljnjem tekstu: manifestacije) i to:

– PUČKA FEŠTA DAN OPĆINE I SV. MARIJA KARMELSKA  (16.07.2017.)

– ZABAVNA MANIFESTACIJA FEŠTA OD SARDONI (29.07.2017.)

– ZABAVNA MANIFESTACIJA FEŠTA OD ANGURIJE (04.08.2017.)

– ZABAVNA MANIFESTACIJA  FEŠTA OD PEDOĆI (11.08. i 12.08.2017.)

Pismena ponuda predaje se na obrascu kojeg se može podignuti (bez naknade) u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Tar-Vabriga-Torre-Abrega svakim radnim danom od 07,00 sati do 15,00 sati.

Ponude se u zatvorenoj koverti dostavljaju Općini Tar-Vabriga-Torre-Abrega, Istarska 8, 52465 Tar, uz naznaku – Komisija za poslovne prostore i javne površine – NE OTVARAJ – ponuda na natječaj za manifestacije. Ponude se dostavljaju od dana objave natječaja 16.05.2017. god. zaključno do  30.05.2017. do 12:00 sati, bez obzira na način dostave ponude.

Ponude će se otvoriti javno u Vijećnici Općine Tar-Vabriga-Torre-Abrega, Istarska 8, Tar, dana 30.05.2017. godine u 12:00 sati. Javnom otvaranju ponuda mogu prisustvovati ponuditelji i osobe sa statusom ili bez statusa zainteresirane osobe.

Natječaj za ugostiteljske radnje manifestacije 2017

PONUDBENI LIST

IZJAVA 1

IZJAVA 2

IZJAVA 3

IZJAVA 4

IZJAVA 5

IZJAVA 6

OČITOVANJE

Virtualna šetnja

Događaji