IZMJENA I DOPUNA URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA TAR-VABRIGA-FRATA – JAVNA RASPRAVA

28.03.2017.

upu

Javna rasprava provest će se u trajanju od 8 (osam) dana od  06.04.2017. godine do  13.04.2017. godine.

Javno izlaganje Prijedloga izmjena i dopuna Urbanističkoga plana uređenja Tar-Vabriga-Frata održati će se u sjedištu Općine Tar-Vabriga-Torre-Abrega, Istarska 8, I kat – Vijećnica,   52  465 Tar, dana 10.04.2017. godine – ponedjeljak, u 17:00 sati.

JAVNA RASPRAVA ID UPU

DIBATTITO PUBBLICO – PIANO URBANISTICO

 

Virtualna šetnja

Događaji