IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE TAR-VABRIGA-TORRE-ABREGA – JAVNA RASPRAVA

28.03.2017.

images0NZ9GAWT

Javna rasprava provest će se u trajanju od 8 (osam) dana od  06.04.2017. godine do   13.04.2017. godine.

Javno izlaganje Prijedloga izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Tar-Vabriga-Torre-Abrega održati će se u sjedištu Općine Tar-Vabriga-Torre-Abrega, Istarska 8, I kat – Vijećnica,  52465 Tar, dana 10.04.2017.godine – ponedjeljak, u 15:30 sati.

JAVNA RASPRAVA – PPUO

DIBATTITO PUBBLICO-PIANO TERRITORIALE

Virtualna šetnja

Događaji