DOPUNA DNEVNOG REDA 46. izvanredne sjednice Općinskog vijeća Općine Tar-Vabriga-Torre-Abrega

06.02.2017.

koja će se održati u Općinskoj vijećnici u Taru, Istarska 8,  u SRIJEDU, 8. veljače 2017. godine u 11,00 sati.

Dopuna Dnevnog reda

MATERIJALI

Virtualna šetnja

Događaji