OPĆINA TAR-VABRIGA-TORRE-ABREGA OBJAVLJUJE POZIV ZA 49. SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA

12.04.2017.

koja će se održati u Općinskoj vijećnici u Taru, Istarska 8,  u UTORAK, 18. travnja 2017. godine u 19,30 sati.

Poziv VIJEĆE

MATERIJALI ZA RAD SJEDNICE

Virtualna šetnja

Događaji