20.-28.05. PRIKUPLJANJE KRUPNOG OTPADA NA PODRUČJU OPĆINE

18.05.2017.

images8MHQ025Z

U sklopu ovogodišnje eko-akcije, u subotu, 20. svibnja do nedjelje, 28. svibnja 2017. godine, postavljaju se privremeni kontejneri za odvoz krupnog kućnog otpada na području naše Općine.

Za odlaganje otpada osiguran je po jedan privremeni spremnik, zapremnine 7m3, u periodu:

od 20. 05. do 23. 05. 2017. g, na sljedećim lokacijama

  • Parking kod Kaštela
  • Brajde (parking)
  • Križanje Riječke i Porečke ul.
  • Križanje ul. V. Gortana i ul. Glavica
  • Naselje Frata (parking kod crkve)

od 24. 05. do 28. 05. 2017. g, na sljedećim lokacijama

  • Vabriga (raskrižje Lokvarske i ul. Istarske kontrade)
  • Vabriga – centar naselja (parking kod trga)
  • Perci (centar naselja)
  • Rošini (kod igrališta)
  • Gedići (kod stare lokve)

Mole se mještani Općine da odlože svoj krupni otpada u najbliže postavljeni kontejner te spriječe nastajanje divljih odlagališta.

Za sve potrebne informacije molimo mještane da se obrate djelatnicima Usluge d.o.o. Poreč, Vilijamu Banku, poslovođi sakupljanja i prijevoza otpada, na telefon 091 431 0029 ili  Elvinu Ferencu, voditelju sakupljanja i prijevoza otpada, na telefon 091 431 0107.

Virtualna šetnja

Događaji