04.08. DAN ANGURIJE, ROŠINI – 4/VIII GIORNATA DELL’ANGURIA

01.08.2017.

imagesPQX0PQPQ

TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE TAR-VABRIGA I OPĆINA TAR-VABRIGA-TORRE-ABREGA POZIVAJU VAS NA  DAN ANGURIJE U ROŠINIMA U PETAK, 04.08.2017. / L’ENTE TURISTICO ED IL COMUNE DI TAR-VABRIGA-TORRE-ABREGA VI INVITANO ALLA GIORNATA DELL’ ANGURIA (COCOMERO) A VILLA ROSSA, VENERDI’, 04/VIII/2017

PROGRAM/PROGRAMMA

Virtualna šetnja

Događaji