URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA TURISTIČKE ZONE SANTA MARINA

19.04.2016.

UPU Santa Marina ODLUKA

UPU TZ SantaMarina-1_namjena

UPU TZ SantaMarina-2a_promet

UPU TZ SantaMarina-2b_el.kom-energ.s.

UPU TZ SantaMarina-2c_vodnogospodarstvo

UPU TZ SantaMarina-3_uvjeti korist.

UPU TZ SantaMarina-4a_oblici koristenja

UPU TZ SantaMarina-4b_način gradnje

 

Virtualna šetnja

Događaji