Urbanistički plan uređenja građevinskog područja Brda

20.04.2013.

Urbanistički plan uređenja građevinskog područja ugostiteljsko-turističke namjene Brda (dalje: Plan) izrađuje se temeljem Odluke o izradi objavljene u Službenom glasniku Općine Tar – Vabriga broj 8/11.

Odredbe za provođenje

Sažetak za javnost

Namjena površina

Promet, komunalna infrastruktura

Telekomunikacije, el.energija, plin

Voda i odvodnja

Uvjeti korištenja

Način i uvjeti gradnje

Virtualna šetnja

Događaji