Službenik za informacije

Na temelju članka 22. stavka 1. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 172/03 i 144/10) i članka 29. Statuta Općine Tar-Vabriga-Torre-Abrega („Službeni glasnik  Općine Tar-Vabriga-Torre-Abrega“ broj 5/09), Općinski načelnik Općine Tar-Vabriga-Torre-Abrega, dana 27. prosinca 2010.g., donosi sljedeću

ODLUKU
o određivanju službenika za informiranje

članak 1.

Određuje se Claudia Radoicovich, stručna suradnica za društvene djelatnosti i informiranje, kao službena osoba mjerodavna za rješavanje zahtjeva o ostvarivanju prava na pristup informacijama (u daljnjem tekstu: službenica za informiranje).

članak 2.

Službenica za informiranje obavlja poslove:

  • rješavanja pojedinačnih zahtjeva i redovito objavljivanje informacija, kao i ažuriranje istih u posebnom djelovidniku, odnosno upisniku informacija koji se vodi pri pisarnici Jedinstvenog upravnog odjela Općine Tar-Vabriga-Torre-Abrega;
  • unapređenja načina obrade, klasificiranja, čuvanja i objavljivanja informacija koje su sadržane u dokumentima koji se odnose na rad tijela u Općini Tar-Vabriga-Torre-Abrega;
  • osiguravanja pomoći podnositeljima zahtjeva u svezi ostvarivanja prava na pristup informacijama, te
  • poduzimanja svih radnji i mjera potrebnih za uredno vođenje kataloga informacija.

 

Katalog Informacija

Virtualna šetnja

Događaji