SLUŽBENI GLASNIK broj 2/2017 od dana 08.02.2017. godine

13.02.2017.

 

SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE TAR-VABRIGA-TORRE-ABREGA

Broj: 2/2017

Tar-Torre, 08.02.2017.

Godina: X

 Cijena po komadu: 30 kn

Izdavač: Jedinstveni upravni odjel

Uredništvo: Tar-Torre, Istarska 8

Odgovorni urednik: Marija Zupančič

 

 

Izlazi po potrebi

 

SADRŽAJ

 

 

I           OPĆINSKO VIJEĆE

  1. Odluka o osnivanju i prijenosu prava građenja na k.č. 913/3 k.o. Tar u korist Momperlon          d.o.o.                                                                                                                         5612
  2. Odluka o odabiru ponuditelja za prodaju nekretnine u vlasništvu Općine Tar-Vabriga-Torre- Abrega označenu s k.č.524/6 k.o. Vabriga                                                              5614
  3. Odluka o osnivanju Dječjeg vrtića „Morski konjić“ Tar – Scuola materna „Cavalluccio marino“ i stavljanju izvan snage Odluke o osnivanju Dječjeg vrtića „Morski konjić“ Tar – Scuola materna             „Cavalluccio marino“ Torre, KLASA: 011-01/14-01/16, URBROJ: 2167/08-03/01-14-12 od 27.     studenog 2014.g.                                                                                                        5616

 

II          OPĆINSKI NAČELNIK

  1. Odluka o preraspodjeli utvrđenih sredstava                                                            5621
  2. Plan prijma na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Tar-Vabriga-Torre-Abrega u 2017. godini                         5623
  3. Plan prijma u službu Općine Tar-Vabriga-Torre-Abrega za 2017. godinu             5624

 

Službeni glasnik 2-2017

 

 

 

 

 

 

Virtualna šetnja

Događaji