SLUŽBENI GLASNIK BROJ 1/2017 OD DANA 26.01.2017. GODINE

30.01.2017.

 

SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE TAR-VABRIGA-TORRE-ABREGA

Broj: 1/2017

Tar-Torre, 26.01.2017.

Godina: X

 Cijena po komadu: 30 kn

Izdavač: Jedinstveni upravni odjel

Uredništvo: Tar-Torre, Istarska 8

Odgovorni urednik: Marija Zupančič

 

 

Izlazi po potrebi

 

SADRŽAJ

 

I           OPĆINSKO VIJEĆE

  1. Odluka o odabiru jedinog ponuditelja za prodaju/zamjenu nekretnine u vlasništvu Općine Tar- Vabriga-Torre-Abrega: 2.1. Davor Poropat iz Tara, St. Valeta 1, OIB 76148626774 za zamjenu   nekretnine, pod rednim brojem 1., i to k.č. 336/9, k.o. Tar, upisane u zk.ul. 1424, u vlasništvu Općine Tar-Vabriga-Torre-Abrega, za iznos od  47.240,00 eura, za koju  nudi u zamjenu             sljedeće nekretnine, i to:

1/4   dijela k.č. 280/1 k.o. Tar, upisane u zk.ul.br.1447, za iznos od 10.810,00 eura, 1/4   dijela k.č. 281, k.o. Tar, upisane u zk.ul.br.566, za iznos od 19.140,00 eura i  4/8  dijela k.č. 280/2, k.o. Tar, upisane u zk.ul.br.663, za iznos od 10.490 eura, u suvlasništvu Poropat Davora uz nadoplatu razlike u cijeni                                                                                             5598

  1. Odluka o odabiru jedinog ponuditelja za prodaju/zamjenu nekretnine u vlasništvu Općine Tar- Vabriga-Torre-Abrega: 2.2. Serđo Vatovac iz Tara, Riječka 25, OIB:66674435442, za zamjenu    nekretnine k.č.1726/2 k.o. Tar, zk.ul. broj 405, u vrijednosti od 48.794,00 eura, u            vlasništvu Općine Tar-Vabriga-Torre-Abrega, za koju u zamjenu nudi 24/60 dijela             k.č.1340, k.o. Tar, zk.ul.broj 597, čiji je suvlasnik, u vrijednosti od 3.025,60 eura, uz nadoplatu   razlike u cijeni                                                                                                             5600
  2. Odluke o raspisivanju natječaja za prodaju nekretnine u vlasništvu Općine Tar-Vabriga-Torre- Abrega prikupljanjem pismenih ponuda                                                                                  5602
  3. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o određivanju javnih i drugih površina za prodaju robe izvan prostorija i za pružanje ugostiteljskih usluga izvan poslovnih prostorija i prostora        ugostitelja na području Općine Tar-Vabriga-Torre-Abrega                                     5606
  4. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o porezima Općine Tar-Vabriga-Torre-Abrega 5608

 

II          OPĆINSKI NAČELNIK

  1. Odluka o subvencioniranju prijevoza učenika srednjih škola za razdoblje siječanj – lipanj 2017. godine                                                                                                                        5609

 

Službeni glasnik 1-2017

Virtualna šetnja

Događaji