SLUŽBENI GLASNIK BROJ 07/2017 OD DANA 16.05.2017. GODINE

16.05.2017.

 SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE TAR-VABRIGA-TORRE-ABREGA

Broj: 7/2017

Tar-Torre, 16.05.2017.

Godina: X

 Cijena po komadu: 30 kn

Izdavač: Jedinstveni upravni odjel

Uredništvo: Tar-Torre, Istarska 8

Odgovorni urednik: Marija Zupančič

 

 

Izlazi po potrebi

 

SADRŽAJ

 

II          OPĆINSKI NAČELNIK

  1. Odluka o osnivanju i imenovanju komisije za poslovne prostore, javne površine i promet nekretnina            5795

Službeni glasnik 7-2017

 

Virtualna šetnja

Događaji