SLUŽBENI GLASNIK BROJ 05/2017 OD DANA 28.03.2017. GODINE

28.03.2017.

 

SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE TAR-VABRIGA-TORRE-ABREGA

Broj: 5/2017

Tar-Torre, 28.03.2017.

Godina: X

 Cijena po komadu: 30 kn

Izdavač: Jedinstveni upravni odjel

Uredništvo: Tar-Torre, Istarska 8

Odgovorni urednik: Marija Zupančič

 

 

Izlazi po potrebi

 

SADRŽAJ

 

 

IV         JAVNE OBJAVE

  1. Javna rasprava o prijedlogu Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Tar- Vabriga-Torre-Abrega                                                                                                   5777     Dibattito pubblico sulla proposta dellle Modifiche e aggiunte del Piano Territoriale del         Comune di Torre-Abrega                                                                                              5778
  2. Javna rasprava o prijedlogu izmjena i dopuna Urbanističkoga plana uređenja Tar-Vabriga- Frata                                                                                                                          5779

            Dibattito pubblico sulla proposta delle Modifiche e aggiunte del Piano urbanistico Torre-          Abrega-Fratta                                                                                                             5780

Službeni glasnik 5-2017

Virtualna šetnja

Događaji