SLUŽBENI GLASNIK BROJ 04/2017 OD DANA 23.03.2017. GODINE

28.03.2017.

 

SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE TAR-VABRIGA-TORRE-ABREGA

Broj: 4/2017

Tar-Torre, 23.03.2017.

Godina: X

 Cijena po komadu: 30 kn

Izdavač: Jedinstveni upravni odjel

Uredništvo: Tar-Torre, Istarska 8

Odgovorni urednik: Marija Zupančič

 

 

Izlazi po potrebi

 

SADRŽAJ

 

 

I           OPĆINSKO VIJEĆE

  1. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Tar-Vabriga-Torre-Abrega za 2016. godinu                                                                                                                       5645

            Odluka o usvajanju Izvješća o izvršenju programa održavanja objekata i uređaja komunalne       infrastrukture za 2016. godinu                                                                                    5710

            Odluka o usvajanju Izvješća o izvršenju programa izgradnje objekata i   uređaja komunalne        infrastrukture za 2016. godinu                                                                                   5716

            Odluka o usvajanju Izvješća o izvršenju plana izgradnje vodnih građevina za 2016. godine

                                                                                                                                             5719

            Odluka o usvajanju Izvješća o izvršenju programa kapitalnih ulaganja na području Općine Tar-   Vabriga-Torre-Abrega za 2016. godinu                                                                       5724

            Odluka o usvajanju Izvješća o izvršenju programa za realizaciju (izgradnju) prometnih rješenja    na području Općine Tar-Vabriga-Torre-Abrega za 2016. godinu                                5730

            Odluka o usvajanju Izvješća i prijedlog izvještaja o izvršenju programa  javnih potreba u            oblasti prostornog uređenja za 2016. godinu                                                                     5734

            Izvješće o izvršenju programa  socijalne zaštite za 2016. godinu                                               5736

            Izvješće o izvršenju programa javnih potreba u obrazovanju za 2016. godinu                 5738

            Izvješće o izvršenju programa javnih potreba u kulturi i športu za 2016. godinu             5740

            Izvješće o izvršenju programa javnih potreba u zdravstvu za 2016. godinu                     5742

            izvješće o izvršenju programa javnih potreba u predškolskom odgoju za 2016. godinu   5743

            Izvješće o izvršenju programa financiranja civilnog društva, ostalih javnih potreba,         informatizacije i edukacije za 2016. godinu                                                               5744

  1. Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja za 2016. godinu             5745
  2. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Tar-Vabriga-Torre-Abrega za 2017. godinu                                                                                                          5746
  3. Zaključak o prihvaćanju Polugodišnjeg izvješća o radu načelnika Općine Tar-Vabriga-Torre- Abrega za razdoblje srpanj – prosinac 2016. godine                                                 5747

            Polugodišnje izvješće o radu načelnika Općine Tar-Vabriga-Torre-Abrega za razdoblje srpanj –   prosinac 2016. godine                                                                                                           5748

  1. Odluka o davanju koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti – obavljanje dimnjačarskih poslova na području Općine Tar-Vabriga-Torre-Abrega                                                         5765
  2. Godišnji program manifestacija za 2017. godinu             5767
  3. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za obavljanje komunalne djelatnosti održavanja javne rasvjete u 2017. godini za područje Općine Tar-Vabriga                                                           5771
  4. Odluka o ustupanju zemljišta i stambenom zbrinjavanju obitelji Boćić – Bujari 5772

 

 

II          OPĆINSKI NAČELNIK

  1. Plan prijma na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Općinu Tar-Vabriga- Torre-abrega za 2017.g.                                                                                                5774
  2. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Odluke o ustupanju zemljišta i stambenom zbrinjavanju obitelji Boćić – Bujari                                                                                                          5775

 

 Službeni glasnik 4-2017

 

 

 

 

 

Virtualna šetnja

Događaji