SLUŽBENI GLASNIK BROJ 03/2017 OD DANA 28.02.2017.

01.03.2017.

 

SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE TAR-VABRIGA-TORRE-ABREGA

Broj: 3/2017

Tar-Torre, 28.02.2017.

Godina: X

 Cijena po komadu: 30 kn

Izdavač: Jedinstveni upravni odjel

Uredništvo: Tar-Torre, Istarska 8

Odgovorni urednik: Marija Zupančič

 

 

Izlazi po potrebi

 

SADRŽAJ

 

I           OPĆINSKO VIJEĆE

  1. Odluka o imenovanju Povjerenstva za rješavanje o prigovorima po objavljenom            Javnom                  natječaju za udruge u 2017. godini                                                                         5627
  2. Odluka o davanju suglasnosti za zaduženje trgovačkog društva Momeperlon     d.o.o.   5628
  3. Izvješće o stanju sustava civilne zaštite i Godišnji plan razvoja civilne zaštite na području           Općine Tar-Vabriga-Torre-Abrega za 2017. godinu                                                  5630
  4. Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za obavljanje komunalne djelatnosti   dezinsekcije, deratizacije i dezinfekcije u 2017. godini                                                       5631
  5. Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za obavljanje komunalne djelatnosti horizontalne signalizacije na nerazvrstanim cestama na području Općine Tar-Vabriga-Torre-Abrega u 2017.   godini                                                                                                                        5632
  6. Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za obavljanje komunalne djelatnosti veterinarsko-higijeničarskih poslova u 2017. godini                                                            5633                                                                                     

II          OPĆINSKI NAČELNIK

  1. Odluka o raspisivanju natječaja za prodaju nekretnine u vlasništvu Općine Tar-Vabriga-Torre-    Abrega prikupljanjem pismenih ponuda                                                                                 5634
  2. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Odluke o imenovanju Povjerenstva za rješavanje o prigovorima po objavljenom Javnom natječaju za udruge u 2017. godini                               5638
  3. Plan nabave za 2017. godinu                                                                                     5639

 

 Službeni glasnik 3-2017

Virtualna šetnja

Događaji