SLUŽBENI GLANSIK BROJ 06/2017 OD DANA 18.04.2017. GODINE

27.04.2017.

 

SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE TAR-VABRIGA-TORRE-ABREGA

Broj: 6/2017

Tar-Torre, 18.04.2017.

Godina: X

 Cijena po komadu: 30 kn

Izdavač: Jedinstveni upravni odjel

Uredništvo: Tar-Torre, Istarska 8

Odgovorni urednik: Marija Zupančič

 

 

Izlazi po potrebi

 

SADRŽAJ

 

 

I           OPĆINSKO VIJEĆE

  1. Odluka o izradi izmjena i dopuna Programa ukupnog razvoja Općine Tar-Vabriga-Torre- Abrega 2014.g.- 2020.g.                                                                        5782
  2. Odluka o privremenom zbrinjavanju pojedinca ili obitelji u izvanrednim situacijama 5783
  3. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Tar – Vabriga – Frata                                                                                                          5785

 

II          OPĆINSKI NAČELNIK

  1. Odluka o odabiru ponuditelja za prodaju nekretnine na k.č.630, k.o. Frata, zk.ul.broj 1015

                                                                                                                                             5786

  1. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Tar – Vabriga – Frata                                                                                    5788
  2. Zaključak o davanju suglasnosti Turističkoj zajednici Općine Tar-Vabriga-Torre-Abrega 5789
  3. Odluka o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za provođenje ispita o poznavanju osnovnih podataka o kulturnim, prometnim i drugim značajnim objektima i znamenitostima na području Općine Tar-Vabriga-Torre-Abrega                                                                                  5790
  4. Pravilnik o sadržaju i načinu provođenju ispita o poznavanju osnovnih podataka o kulturnim, prometnim i drugim značajnim objektima i znamenitostima na području Općine Tar-Vabriga- Torre-Abrega                                                                                                                5791

 

 

III         JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

  1. Odluka o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika (pročišćeni tekst) 5792

Službeni glasnik 6-2017

 

Virtualna šetnja

Događaji