Prostorni plan Općine Tar-Vabriga-Torre-Abrega – sa izmjenama i dopunama

23.12.2013.

PPUO TV sgotv 13_13 NASLOVNICA

PPUO TV sgotv ODLUKA O DONOŠENJU PPUO TV 03_12_2013

1 NAMJENA

2.1 PROMET

2.2 ptt i telekomunikacije

2.3 Energetski sustav

2.4 1 Vodoopskrba i odvodnja

2.4 2 Vode uredenje vodotoka

3.1 PODPOSUVJETAKOR

3.2 POPOUKOR

3.3 POSEBNE MJERE

3.3 POSEBNE MJERE

3.4 POPOUKOR

4.1 k.o.TAR-Model

4.3 k.o.FRATA-Model

4.2 k.o.VABRIGA-Model

Virtualna šetnja

Događaji