Prostorni plan Općine Tar-Vabriga-Torre-Abrega – VAŽEĆI

21.08.2015.

Sadrži i usklađenje sa Zakonom o prostornom uređenju (po Odluci Općinskog vijeća od 30.07.2015.g. – SG broj 9/2015)

I TEKSTUALNI DIO_Odredbe za provođenje

II KARTA 1.0 NAMJENA

II KARTA 3.3 POSEBNE MJERE

II KARTA 4.1_k.o.TAR

II KARTA 4.2 k.o.VABRIGA

II KARTA 4.3 k.o.FRATA

III OBRAZLOŽENJE

ODREDBE ZA PROVOĐENJE pročisćeni tekst

ODREDBE ZA PROVOĐENJEe sa prikazom izmjena

Virtualna šetnja

Događaji