Prostorni plan Grada Poreča u dijelu Općine Tar-Vabriga

18.04.2013.

Do donošenja novog Prostornog plana uređenja Općine Tar-Vabriga, čija izrada je u tijeku, a zbog rješavanja prostorno – planske problematike od značaja za Općinu, bilo je potrebno pokrenuti izmjenu plana koji je danas na snazi – Prostornog plana uređenja Grada Poreča, u dijelu jedinice lokalne samouprave – Općine Tar-Vabriga.

Izrada Izmjena i dopuna PPUG-a Poreča u dijelu Općine Tar-Vabriga pokrenuta je temeljem Odluke o izradi Izmjena i dopuna PPUG-a Poreča u dijelu Općine Tar-Vabriga – Torre-Abrega (“Službeni glasnik Općine Tar-Vabriga – Torre- Abrega”, br. 5/09).

Predmet Izmjena i dopuna su:

  • Redefiniranje građevinskih područja naselja i izdvojenih dijelova naselja

Granice građevinskih područja se utvrđuju Prostornim planom uređenja Općine.

 

Grafički dio:

 

Virtualna šetnja

Događaji