Proračun 2014.

31.12.2013.

PRORAČUN OPĆINE TAR-VABRIGA -TORRE-ABREGA za 2014.sa projekcijama za 2015.i 2016.

I. izmjene i dopune Proračuna Općine Tar-Vabriga-Torre-Abrega za 2014. godinu

II.IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA za 2014.za objavu

Virtualna šetnja

Događaji