Proračun 2012

27.03.2013.

Proračun Općine Tar-Vabriga-Torre-Abrega za 2012. godine sa projekcijom za 2013. i 2014. godinu preuzmite ovdje.

Virtualna šetnja

Događaji