Prezentacija master plana za potrebe izrade UPU Santa Marina

27.03.2013.

Santa Marina

Uvid u prezentaciju omogućen je u nastavku:

Osnovne postavke

 • Prometno povezati sa područjem Brda i Lanternom
 • Odrediti prostorne preduvjete za izgradnju luke otvorene za javni promet i ribarske luke
 • Izgradnja smještajnih kapaciteta – na udaljenosti većoj od 100 m od obale mora
 • Vrsta smještaja: turističko naselje (T2)
 • U pojasu do 100 m smjestiti prateće sadržaji ugostiteljsko – turističke i sportsko – rekreacijske namjene (plaže, igrališta i sl.)
 • Zadržati vrijedne šumske površine
 • Planirati info-punkt

Smjernice izgradnje

 • U pravilu, izgradnja mora biti na 1 građevnoj čestici – ovisno o vrsti smještaja i prometnom rješenju
 • Vile su funkcionalno vezane uz hotel i ne mogu se graditi prije nego se izgradi hotel
 • Sukladno odredbama ZPUG, unutar zone „T2 – turističko naselje” omjer smještajnih kapaciteta (postelja) je 30% za hotele i 70% za vile.
 • Dopuštena su i manja odstupanja tog postotka
 • Minimalna gustoća = 50 postelja / ha
 • Maksimalna gustoća = 120 postelja / ha
Virtualna šetnja

Događaji