Prezentacija master plana za potrebe izrade UPU Brda

16.04.2013.

Brdo

Uvid u prezentaciju omogućen je u nastavku:

Osnovne postavke

 • Znatne površine pod maslinicima
 • Bez kontakta sa obalom mora
 • Evidentna potreba za dodatnim, pratećim sadržajima ugostiteljsko -turisticke namjene
 • Ograničen broj postelja
 • “Tockasta”, rahla izgradnja smještajnih kapaciteta vrste “T1″

Orijentacijski iskaz površina

 • Površina obuhvata UPU Brda = 82,5 ha
 • Maslinici (ne predvida se izgradnja) = 42,9 ha
 • Šume (ne predvida se izgradnja) = 7,2 ha
 • Ugostiteljsko–turistička namjena (prateći sadržaji, bez smještajnih kapaciteta) = 16,0 ha
 • Ugostiteljsko–turistička namjena (smještajni kapaciteti vrste “T1 – hotel”) 4 zone ukupno = 8,6 ha
 • Sportsko – rekreacijska namjena = 1,4 ha
 • Infrastrukturna namjena – pročistač = 2,3 ha

Gustoća izgradnje

 • Ukupan broj postelja: 445
 • Ostvarena gustoća: 51 postelja /ha
Virtualna šetnja

Događaji