PONOVNA JAVNA RASPRAVA O PRIJEDLOGU IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA OPĆINE TAR-VABRIGA-FRATA

24.07.2017.

POZIV – PONOVNA JAVNA RASPRAVA PPU

Namjena

Promet

Energetski sustav

Vodoopskrba i odvodnja

Vode – uređenje vodotoka i voda

Uvjeti korištenja i zaštite – Zaštita kulturnih i prirodnih vrijednosti

Uvjeti korištenja i zaštite – Područja posebnih ograničenja

Uvjeti korištenja i zaštite – Posebne mjere

GP – k.o.TAR

GP – k.o.VABRIGA

GP – k.o.FRATA

 

Virtualna šetnja

Događaji