Plan prijma u službu Općine Tar-Vabriga-Torre-Abrega za 2017. godinu

24.02.2017.

Plan prijama u službu JUO 2017

Plan prijama Tablica 2017.g.

Virtualna šetnja

Događaji