Općinsko vijeće

Mladen Vojinović predsjednik IDS
Doris Pilato Ćurko zamjenica predsjednika IDS
Luka Žužić vijećnik IDS
Remiđo Mušković vijećnik IDS
Marko Momić vijećnik IDS
Fabrizio Labinac vijećnik IDS
Enco Žužić vijećnik GRUPA BIRAČA
Franko Katunar vijećnik GRUPA BIRAČA
Emanuel Stojnić vijećnik GRUPA BIRAČA
Ilija Baljak vijećnik HDZ
Željko Bošnjak vijećnik SDP
Virtualna šetnja

Događaji