Obrasci

Ukoliko želite dobiti koncesijsko odobrenje za obavljanje djelatnosti na morskoj obali, unutrašnjim morskim vodama i teritorijalnom moru RH; ostvariti pravo sufinaniranje smještaja u Domu za starije i nemoćne osobe Poreč ili naručiti izradu tablice kućnog broj i slično, na ovom mjestu možete pronaći potrebne obrasce zahtjeva:

Podaci za obračun komunalne naknade

Izdavanje suglasnosti za izvođenje radova

Podaci za obračun poreza za kuće za odmor

Izdavanje statusa katastarske čestice

Izrada tablice za kućni broj (tablica se naplaćuje 60,00 kn)

Sufinanciranje smještaja u Domu za starije i nemoćne osobe Poreč - za mještane Općine

Davanje koncesijskog odobrenja

Otpis duga komunalne naknade

Ovjera Izvješća o utvrđivanju međa

Privremeno korištenje PZ RH

Virtualna šetnja

Događaji