Korisne informacije i brojevi

Osoba zadužena za nepravilnostiMarija Zupančič
e-mail: m.zupancic@tar-vabriga.hr
telefon: 052/ 443-120
mobitel: 0914430031
fax: 052/443-635
Osnovna škola Tar-VabrigaAdresa: Istarska 21, 52465 Tar
Tel. 052 443 161, 052 443 636
Fax. 052 443 746
E-mail: os-tar@pu.t-com.hr
Web stranica: www.os-tar.skole.hr
Ravnateljica: Ružica Močibob
Tajnica: Klaudija Jehnić
Tijekom 2004. godine, obnovljena je i zgrada nekadašnje škole u naselju Vabriga, tako da se danas nastava za učenike od prvog do trećeg razreda odvija u školi u Vabrigi.
Adresa: Sv. Anton 16, Vabriga
Tel. 052 443 642
e-mail: o.s.tar@pu.t-com.hr
Dječji vrtići i jaslice "Radost", Poreč – TarSjedište: Rade Končara 7, 52440 Poreč
Ravnateljica: Divna Radola
Tel. 052 431 062
Fax. 052 452 632
e-mail: radost@hi.t-com.hr
Radna jedinica Tar:
Adresa: Istarska 6a, 52465 Tar
Tel. 052 443 115
U dječjem vrtiću u Taru djeluju dvije mješovite grupe.
Talijanski Dječji vrtić "Paperino" Poreč – TarSjedište: M. Laginje 6, 52440 Poreč
Ravnateljica: Nataša Musizza
Tel. 052 434 760
Fax. 052 422 442
Radna jedinica Tar:Mješovita grupa "Elefantini"
Adresa: Istarska 6a, 52465 Tar
Tel. 052 443 115
Udruga maslinara Istarske županije "Olea"Adresa: Istarska 8, 52465 Tar
tel. 095 911 3000, 091 431 0003
fax. 052/434-089
e-mail: agroporec@pu.t-com.hr
Predsjednik i odgovorna osoba: Đankarlo Žužić
Udruga trenutno ima 70 članova. Poljoprivredna djelatnost Udruge obuhvaća: osposobljavanje poljoprivrednika za maslinarsku proizvodnju, edukaciju članova, podjela sadnog materijala, organiziranje smotri maslinovog ulja, predavanja i izlete.
Ekološka udruga građana "Novi Val"Adresa: Riječka 31, 52465 Tar
tel. 052/443-775
Predsjednik i odgovorna osoba: Željko Bošnjak
Udruga trenutno broji 143 člana. Djelatnost Udruge je pronalaženje, registriranje i sanacija onečišćenja u prostoru, edukacija mladih i zaštita okoliša.
Zadruga za maslinarstvo i uljarstvo  "Loron"Adresa: Istarska 8, 52465 Tar
tel. 095 911 3000
e-mail: agroporec@pu.t-com.hr
Predsjednik: Edo Jugovac
Odgovorna osoba: Zdenko Barac
Udruga trenutno ima 30 članova. Poljoprivredna djelatnost obuhvaća podjelu sadnog materijala, organiziranje predavanja i manifestacija, posjet sajmovima i individualni rad s poljoprivrednicima i savjetnicima.
Zajednica Talijana "Giovanni Palma"Adresa: Sv. Martin 5, 52465 Tar
tel. 091 451 4513
Predsjednik i odgovorna osoba: Roberta Stojnić
Predsjednica i odgovorna osoba je Roberta Stojnić. Zajednica broji 350 članova. Kulturna djelatnost Zajednice usmjerena je ka poticanju umjetničkog stvaralaštva stanovnika Općine Tar-Vabriga-Torre-Abrega s ciljem očuvanja talijanske tradicije i običaja. Rad zajednice očituje se kroz aktivnosti Likovne sekcije-gruppo artistico (pod voditeljstvom Luke Stojnića), Mješovitog zbora „Sv. Martin-San Martino (pod voditeljstvom Lolite Njegovan), Limene glazbe Tar (Romano Hantih), i aktivnosti rekreativnog „Odbojkaškog kluba“ (pod voditeljstvom Patricie Zenaro).
Hrvatski Crveni križ – ogranak Tar-Vabriga i Udruga dijabetičara IŽ - Klub Tar-VabrigaAdresa: Brajde 38/a, 52465 Tar
tel. 098 807 529
Voditeljica: Jadranka Radojković
Dok je ravnateljica porečkog ogranka Hrvatskog crvenog križa Đurđica Orlić, a predsjednica Udruge dijabetičara iŽ – podružnica Poreč, Meri Trippar, odgovorna osoba za ove dvije organizacije na području naše Općine je Jadranka Radojković. Crveni križ – podružnica Tar, djeluje tijekom cijele godine, a aktivnosti odnose se na: podjelu paketa, organiziranje akcija prikupljanja sredstava za pomoć najpotrebnijim mještanima Općine Tar-Vabriga, te prikupljanje i izdavanje odjeće.
Aktivnosti ovih dviju organizacija očituju se kroz razne događaje na području Općine i izvan, ako na primjer događaji u mjesecu listopadu: 11.10.2010. godine početak nordijskog hodanja, 13.10.2010. godine povodom tjedna Crvenog križa, Udruga dijabetičara i Crveni križ organizirali su akciju besplatnog mjerenja tlaka i šećera u kapilarnoj krvi, 14.10.2010. godine održana je 38 sabirna akcija „Solidarnost na djelu“, 28.10.2010. godine u suradnji sa poduzećem „Salvus“ i dvije laborantice iz Opatije, provedeno je mjerenje hemoglobina za dijebetičare sa područja Općine Tar-Vabriga-Torre-Abrega, te 30.10.2010. godine održana je svečana sjednica Dijabetičke udruge IŽ povodom 40-te obljetnice osnutka.
Udruga iznajmljivača turističkih kapaciteta u privatnom smještaju Općine Tar-VabrigaAdresa: Istarska 8/a, 52465 Tar
tel. 052/443-404
fax. 052/443-772
e-mail: info@rapidus-tar.hr
Predsjednica: Marija Roviš
Odgovorna osoba: Lazarević Životije
Udruga broji 43 člana. Djelatnost Udruge na području Općine Tar-Vabriga očituje se kroz pružanja mogućnosti svim iznajmljivačima u privatnom smještaju Općine na usklađeni i jedinstveni nastup, efikasnu i unificiranu zaštitu interesa članova. Aktivnosti Udruge u 2010. godini bile su usmjerene na postizanje kvalitete turističkih usluga u privatnom smještaju, organiziranje promotivnih djelatnosti, organiziranje radnih akcija, obilježavanje kulturnih, povijesnih i atraktivnih značajnosti destinacije, izrada prepoznatljivih suvenira destinacije, suradnja sa srodnim udrugama, kao i uređenje i efikasno djelovanje info-punkta na lokaciji Tar-Lanterna, a koji pruža prepoznatljivu uslugu za sve iznajmljivače u privatnom smještajui s područja naše Općine.
Udruga građana Općine Tar-Vabriga "Lanterna"Adresa: Brajde 38/a, 52465 Tar
Predsjednica i odgovorna osoba: Antica Gašparini
Udruga građana „Lanterna“, pod vodstvom predsjednice Antice Gašparini, djeluje kao Udruga koja svoju djelatnost razvija kroz različite interesne skupine. Uglavnom se djelokrug rada povremeno organizira kroz različite projekte. Članovi Udruge su različite dobne skupine i prema njima se organiziraju aktivnosti rada. Kako je Lanterna još uvijek mlada udruga ona okuplja volontere za rad.
Svoje značajne projekte Udruga je prezentirala prošle godine za Dan općine 12. prosinca 2009. godine. Tada su žene našeg kraja predstavile svoje ručne radove koje izrađuju u slobodno vrijeme. Kako se Udruga brine i za zdrav život, tako je tijekom nedjelja, grupa članica korisno provodila vrijeme u Istarskim toplicama. Briga za treću dob također je jedna od aktivnosti Udruge. Pokrenuta je manifestacija koja potiče na druženje bračne parove koji su u zajedništvu proveli pedeset i više godina. Tu vrijednu akciju podupiru i Općina Tar Vabriga i Turistička zajednica Općine.
Udruga „Lanterna“ po samom svom nazivu znači trepteće svijetlo koje pokazuje put. Pod okriljem tog puta smješteni su i projekti za naše najmlađe članove zajednice, djecu. Vrlo su aktivne plesne radionice koje vode Tijana Orihovac i Ester Vojnović, a koje okupljaju velik broj djece različitih dobnih skupina.
Humanitarna udruga/Associazione umanitaria "Valsanta"Adresa: Brajde 38/a, 52465 Tar
tel. 098 336 183
Predsjednica i odgovorna osoba: Tiziana Babić
Novoosnovana udruga „Valsanta“, službeno je započela s radom u listopadu 2010. godine, te trenutno broji 15-ak službenih članova, mada ne smijemo izostaviti ostale volonterke koje već duži niz godina volontiraju na lokalnim feštama. Rad današnje „Valsante“ započeo je prije nekoliko godina, a kroz Udrugu formalizirao se tek ove jeseni. Smisao djelovanja ove Udruge je zasigurno provođenje humanitarnih akcija za pružanje pomoći svim osobama socijalno osjetljivim neovisno o rasi, boji kože, spolu, jeziku i sl., te podmirivanje osnovnih životnih potreba i pomoći u poboljšanju kvalitete života i zdravlja najpotrebitijim građanima. Udruga, prije kao neregistrirani oblik slobodnog udruživanja građana, te sada kao pravna osoba, godišnje organizira niz humanitarnih akcija u mjestu, a namjera je da se isto nastavi i u budućnosti. Velike zahvale idu samoj Općini Tar-Vabriga-Torre-Abrega, Finidi d.o.o. i Turističkoj zajednici Općine Tar-Vabriga, jer bez njih ne bi bila moguća realizacija kako prošlih tako i budućih akcija koje ova Udruga namjerava organizirati, ali isto tako i svim osobama koje su spremne svoje vrijeme i svoj trud darovati u humanitarne svrhe. Ovo je zbilja nešto što je započelo, ali svakako treba i održati na životu jer, kako kažu „…važnije je da možemo nekome dati, nego da imamo potrebu primati…“ .
Udruga ugostitelja Općine Tar-Vabriga "Tri gušta"Adresa: Brajde 38/a, 52465 Tar
tel. 098 422 517
Predsjednik i odgovorna osoba: Livio Roža
Udruga ugostitelja „Tri gušta“ djeluje na području naše Općine od 2009. godine, pod vodstvom predsjednika Livija Rože, a za svoje članove broji većinu ugostiteljskih objekata sa područja Općine. Udruga se bavi promicanjem ugostiteljstva na području Općine kroz stvaranje prepoznatljivog brand-a Općine pod nazivom „Tri gušta“, a koji se odnosi na tri domaća autohtona proizvoda: ulje, vino i riba.
Nogometni klub Istra TarAdresa: Brajde 9/a, 52465 Tar
tel. 091 431 0003, 052/443-040
fax.052/443-040
e-mail: finida@tar-vabriga.hr
Predsjednik i odgovorna osoba: Đankarlo Žužić
Osnovan je 1968. godine. Tradicionalno nastupaju u žutim dresovima. Klub trenutno broji 85 članova. Seniorska ekipa broji 25 članova. NK „ISTRA“ TAR je organizirao i školu za mlađe uzraste, kao što su prednatjecatelji, ekipa broji 15 članova i pioniri, ekipa broji 20 članova. Osim tih ekipa, također imamo i veteransku ekipu, vrlo aktivnu, koja broji 25 članova. Ciljevi ovog kluba su odgojni utjecaj na članove da razviju prijateljstvo, sportsku solidarnost, smisao za kolektivni društveni rad, primjereno sportsko ponašanje, poboljšanje njihove fizičke i radne sposobnosti putem treniranja i seminara, stvaranje uvjeta za stručan i sistematski rad te napredovanja svih uzrasta igrača u nogometnom sportu, razvijanje aktivne suradnje i još mnogo toga.
Odbojkaški klub TarAdresa: Istarska 8, 52465 Tar
tel. 091 508 4040
fax.052/443-746
e-mail: klaudija.jehnic@pu.t-com.hr
Predsjednik: Davor Lemo
Odgovorna osoba: Klaudija Jehnić
Ovaj je klub osnovan 1996. godine, danas broji 48 članova. Cilj kluba je da organiziranim radom okupljaju djecu u svrhu bavljenja odbojkom, razvijanje i promicanje odbojke kod djece i mladeži, unaprijediti kvalitetan život i razviti odgovornost prema preuzetim obvezama i postavljenim ciljevima. OK Tar koristi dvoranu Oš Tar-Vabriga za svoje treninge. Predsjednik ovog kluba je Davor Lemo, a odgovorna osoba Klaudija Jehnić.
Stolnoteniski klub TarAdresa: Istarska 21, 52465 Tar
tel. 098 219 030
e-mail: zholik@gmail.com
Predsjednik: Ilija Tolić
Odgovorna osoba: Zoran Holik
Osnovan je 2007. godine, trenutno broji 24 člana i dio je Hrvatskog stolnoteniskog saveza. Djelatnosti kluba su razvoj sportskih aktivnosti djece i mladeži te sportsko-rekreacijskih aktivnosti građana svih uzrasta.
Boćarski klub VabrigaAdresa: Sv. Anton 3, Vabriga, 52465 Tar
tel. 091 443 0032
e-mail: p.stojnic@tar-vabriga.hr
Predsjednik i odgovorna osoba: Petar Stojnić
To je klub koji je osnovan još 1986. godine. Klub trenutno broji 40 članova. Član je Istarskog boćarskog saveza.
Streljački klub Istra Tar-VabrigaAdresa: Brajde 38/a, 52465 Tar
tel. 095 907 3938, 099 444 0724
e-mail: d.muskovic@pensito.hr
Predsjednik i odgovorna osoba: Renato Sokolović
Broji 30 članova a klub je osnovan u prosincu 2009. godine. Ciljevi i djelatnosti ovog kluba jesu sudjelovanje u sportskim natjecanjima, rekreaciji, školovanju i usavršavanju streljačkih sudaca, instruktora i trenera, sudjelovanje u borbi protiv dopinga, korištenja supstanci i zabranjenih postupaka u streljačkom sportu. Ovaj Klub ima i svoju humanitarnu stranu i nesebično pomaže u provođenju mjesnih humanitarnh akcija.
Škola rukometa, Ženski rukometni klub "Mladost" KaštelirAdresa: Kaštelir 113, 52464 Kaštelir
Odgovorna osoba: Daliborka Mingon
Škola rukometa, koja djeluje pod okriljem Ženskog rukometnog kluba „Mladost“ iz Kaštelira, započela je s radom u rujnu ove godine, s početkom nastave u OŠ Tar-Vabriga. Kako na području naše Općine ne postoji rukometni klub, odgovorna osoba u „Mladosti“, Daliborka Mingon, iskazala je interes za radom sa tarskim djevojčicama. Tako da, nakon tri mjeseca rada, mlada Škola rukometa broji 12 djevojčica koje redovito treniraju, a protekli su mjesec imale i svoj prvi javni nastup u dvorani u Kašteliru. Treninzi se odvijaju u školskoj dvorani OŠ Tar-Vabriga, a namjera je da se uključi što veći broj djece.

 

Virtualna šetnja

Događaji