URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA KAMPA VELIKA MLAKA

16.05.2016.

ODLUKA O DONOŠENJU

I TEKSTUALNI DIO

II GRAFICKI DIO-1_namjena

II GRAFICKI DIO-2b_energ.s.

II GRAFICKI DIO-2c_vodnog.

II GRAFICKI DIO-3_uvjeti kor.

II GRAFICKI DIO-4_način grad.

III-1 OBRAZLOŽENJE

III-2 SAZETAK ZA JAVNOST

III-3 IZVJEŠĆE O JAVNOJ RASPRAVI

 

 

 

 

Virtualna šetnja

Događaji