Javna nabava – Akti

Popis gospodarskih subjekata s kojima Općina Tar-Vabriga-Torre-Abrega ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi.

sukob_interesa

Virtualna šetnja

Događaji