IZMJENE I DOPUNE URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA TAR-VABRIGA-FRATA

02.09.2015.

I_TEKSTUALNI DIO pročisćeni tekst

1. NAMJENA

2.1. PROMET

2.2. TK_PLIN

2.3 ELEKTROENERGETIKA

2.4. VODA_ODVODNJA

3.1. UVJETI KORIŠTENJA

3.2. UVJETI KORIŠTENJA

4. NAČIN GRADNJE

Virtualna šetnja

Događaji