2016

18.02.2016.

Financijsko izvješće za 2015. godinu

Referentna stranica i potvrda Fine Financijsko izvješće 31.12.2015. Bilješke uz fin.izvj. 31.12.2015.  

više >

29.02.2016.

Financijsko izvješće članova predstavničkog tijela nezavisne liste grupe birača za 2015. godinu

Izvješće – Enco Žužić, Franko Katunar, Emanuel Stojnić

više >

20.06.2016.

Polugodišnje Financijsko izvješće članova predstavničkog tijela nezavisne liste grupe birača (siječanj-lipanj 2016. godine)

Temeljem čl.26. st. 3. Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe (NN 24/11, 61/11, 27/13 i 2/14), članovi predstavničkog tijela iz reda nezavisne liste grupe birača (nositelj: Enco Žužić), objavljuju polugodišnje financijsko izvješće za 2015. godinje (siječanj-lipanj 2016.g.): IZVJEŠĆE: Enco Žužić, Franko Katunar, Emanuel Stojnić

više >

11.10.2016.

POLUGODIŠNJE IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2016. GODINU

Polugodišnje izvješće o izvršenju Proračuna za 2016

više >

Virtualna šetnja

Događaji